LOGOWANIE WIADOMOŚĆ WIADOMOŚĆ

Polityka prywatności

 

Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie głównych aspektów związanych z danymi osobowymi i plikami cookies oraz ich wykorzystywaniem przez stronę www.cadach.pl („Serwis”) i jej właściciela (administratora) Krzysztofa Adacha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Adach CADach z siedzibą przy ulicy Łużyckiej 63 lok. 160, 30-658 Kraków, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zarejestrowanego płatnika podatku od towarów i usług VAT o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8652297705, REGON 121509922 („KA”).

Dane osobowe

 1. KA jest administratorem danych podanych przez klienta podczas rejestracji w Serwisie. Dane osobowe podane przez klienta podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane przez KA w celu świadczenia usług w ramach Serwisu, sporządzenia faktur oraz jeżeli klient wyraził na to zgodę – w celach marketingowych i reklamowych. Zbierane dane osobowe klientów KA przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednocześnie jest jednak konieczne dla prawidłowego świadczenia usług. Klient ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, ma również prawo żądać zaprzestania wszelkiego wykorzystywania danych z naruszeniem przepisów prawa, jak również ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane osobowe zbierane są przez KA oraz stronę Serwisu wyłącznie w sytuacji, w której klient dobrowolnie zdecyduje się podać swoje dane, np. adres e-mail, imię, nazwisko, telefon.
 4. KA nie zbiera automatycznie i nie przetwarza danych osobowych osób odwiedzających stronę Serwisu.
 5. Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na serwerach zapewniających właściwą ich ochronę. Pełen dostęp do zbioru danych mają wyłącznie nieliczni uprawnieni współpracownicy KA.
 6. KA może w drodze umowy powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies

 1. W celu właściwego świadczenia usług w ramach Serwisu i prawidłowego działania Serwisu, KA wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies, zwane też ciasteczkami, to różne dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. na dysku komputera, karcie pamięci tabletu) osoby korzystającej z internetu i stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz unikalny numer. Jeżeli dana strona przechowuje pliki cookies na komputerze użytkownika, to przy każdym kolejnym odwiedzeniu tej strony przez użytkownika, strona ta odczytuje zachowane wcześniej pliki cookies.
 3. Ustawienia domyślne przeglądarek internetowych z reguły zezwalają na korzystanie przez przeglądarki z plików cookies i ich zapisywanie. Osoba odwiedzająca Serwis/klient może w każdej chwili zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce zgodnie z jej funkcjonalnością. Plikami cookies zarządza się z pozycji przeglądarki internetowej, z której się korzysta. W przeglądarce można też usunąć przechowywane pliki cookies. Informacje, w jaki sposób to zrobić, można znaleźć w dziale pomocy w każdej przeglądarce.
 4. Serwis korzysta z:
 • cookies sesyjnych, które są plikami tymczasowymi i są przechowywane w urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu do czasu jej opuszczenia;
 • cookies stałych, które są przechowywane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzające stronę Serwisu przez czas określony w parametrach pliku albo do czasu ich ręcznego usunięcia;
 • cookies statystycznych, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • cookies funkcjonalnych, które pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez osoby odwiedzające stronę Serwisu, np. wybór języka, rozmiar czcionki.
 1. ​Uniemożliwienie korzystania przez przeglądarkę z plików cookies w Serwisie nie uniemożliwi korzystania z Serwisu i usług, ale niektóre z funkcjonalności mogą nie być wówczas dostępne lub korzystanie z nich może być utrudnione.
Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera, by otrzymywać najnowsze informacje.